Skip to content Skip to footer

“Pılot Teacher Traınıng for STEAM Educatıon” Eğitiminin İlk Çevrim İçi Oturumu Başarıyla Tamamlandı!

EDUSIMSTEAM Projesi kapsamında, Pilot Teacher Training for STEAM Education, her hafta Çarşamba günü saat 20:00’de ilgili haftanın modül içeriğine ilişkin senkron oturumlarla devam etmektedir.

İlk oturum, 29.09.2021 Çarşamba günü saat 20:00’de Proje Koordinatörü Sümeyye Hatice ERAL’ın açılış konuşmaları ve Pilot Uygulama ve Pedagoji sorumlusu Ceyda ÖZDEMİR‘in proje bilgilendirmesi ile başlamıştır. Mentor öğretmenlerimiz Hasan Basri ÖZCAN ve Pınar ÖZSOY, Pilot Teacher Training for STEAM Education Modül 1 “Introduction to integrated STE(Α)M teaching & relevant teaching methods” (Bütünleşik STE(A)M öğretimi ve ilişkili öğretim yöntemleri) hakkında sunumlarını gerçekleştirmiştir.

Modül 1 içeriğinde yer alan “STEM ve STEAM bakış açıları, sanat dallarının STEM alanlarına entegre edilmesi, STEAM pedagojik yaklaşımları, STEAM öğretim yöntemlerinden proje-tabanlı ve problem-tabanlı öğrenme yöntemleri” konularında yaptıkları sunumlarla katılımcı öğretmenlerimize STEAM alanında bilgi ve deneyimlerini aktarmışlardır.

Leave a comment