Skip to content Skip to footer

Hedefler

  • 21. yüzyıl becerilerini geliştirerek, eğitim ve öğretim alanlarında, yürütme ve uygulama düzeyinde yenilikçi uygulamaları desteklemek
  • Eğitimde etkili ve verimli bir STEAM yaklaşımı kullanmak ve öğretmenlerin becerilerini ve eğitim müfredatlarını geliştirmek için 10 Avrupa üyesi ortağın katılımıyla yenilikçi ve güncel bir eğitim çerçevesi ortaya koymak.
  • Sürdürülebilir ekonomik gelişmenin temelinde yer alan eğitim ve öğretimin tüm düzeylerinde girişimcilikle beraber yaratıcılık ve yenilikçiliğin desteklenmesini sağlamak
  • Bireylerin dijital yeterliklerini, girişimcilik ve kültürel farkındalıklarını artırmak, bilimsel düşünceye sahip, farklı kültür ve fikirlere saygılı, üretken ve yaratıcı bireyler olmalarını sağlamak.
  • Ulusal ve uluslararası eğitim ortamlarında STEAM öğretimini yenilikçi ve disiplinler arası yaklaşımla destekleyerek, dijital ortamlarda yaygınlaştırılmasına olanak sunmak.