Skip to content Skip to footer

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (MEB YEĞİTEK)

KOORDİNATÖR KURUM

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK), eğitime Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) entegrasyonunu ve eğitimde BİT tabanlı uygulamaları destekleyen kurumdur. YEĞİTEK’in ana çalışma alanı, etkin BİT kullanımı ile ilgili çalışmalar yapmak, eğitimde uygulanan yeni teknolojileri izlemek ve değerlendirmektir.

MEB YEĞİTEK’in bu projedeki başlıca rolleri:

– Proje Ekibi ve yönetim planını oluşturmak

– Yönetim planı ve faaliyetleri takip etmek

– Proje Ekibi ile ilgili konulara karar vermek

– Tüm faaliyetlerde sorumlu kuruluşlara yardım etmek ve doğrudan 1. ve 7. faaliyetlere liderlik etmek

– STEAM tabanlı projenin çıktılarını ve sonuçlarını Türkiye ve AB’de yaygınlaştırmak.

– Tüm proje bütçesini yönetmek ve proje ekibini bütçe yönetimine dahil etmek

– Bu projenin sonuçlarını MEB YEĞiTEK’in diğer AB projelerine entegre etmek

-Bilim Kurulu ile yapılan proje ilerlemelerini değerlendirmek ve Yaygınlaştırma Kurulu ile yaygınlaştırma faaliyetlerini yönetmek.