Skip to content Skip to footer

Vilnius Üniversitesi (VU)

Vilnius Üniversitesi, bilim alanındaki üstün başarılarıyla tanınmaktadır ve bilimin tüm alanlarında temel ve uygulamalı araştırmalar yapmaktadır. Her yıl VU akademisyenleri yaklaşık 30 monografi, 20-30 ders kitabı üretmekte ve Litvanya ve uluslararası dergilerde 1500’den fazla makale yayınlamaktadır.

Vilnius Üniversitesi’nin proje kapsamındaki rolleri, STEM öğretmen eğitimi için müfredat geliştirilmesine ve özellikle bilişim / sayısal düşünme / matematik / kimya / biyoloji / fizik alanlarında senaryo yazma / yönetmeye katkıda bulunmak olacaktır. Senaryoların, STEM derslerine entegre edilebilmesi için ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde uygulama kılavuzları hazırlanacaktır. VU, aynı zamanda proje sonuçlarının yaygınlaştırılmasına önemli ölçüde katkıda bulunacaktır.