Skip to content Skip to footer

Both Social

Both Social eğitimde politika geliştirme girişimleri için müfredat, açık eğitim kaynakları ve pilot uygulama tasarımlarında projeye destek sağlayacaktır. Aynı zamanda tasarım, değerlendirme ve yaygınlaştırma faaliyetlerinde etkin rol alacak proje çıktılarının eğitim ortamlarına entegre edilmesine katkıda bulunacaktır.