Skip to content Skip to footer

Proje Çıktıları

EDUSIMSTEAM İhtiyaç Analizi Raporu: MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojiler Genel Müdürlüğü’nün koordinatör olduğu EDUSIMSTEAM projesi kapsamında öğretmenlerin STEAM eğitimi üzerine ihtiyaçlarının yer aldığı rapor hazırlanmıştır. Bu raporun temel amacı, proje boyunca uygulanacak eğitim politikaları hakkında pedagojik referans sağlamaktır. Türkiye, Hollanda, İrlanda, Litvanya, Portekiz ve İspanya’dan öğretmenlerin görüşlerinin yer aldığı rapora bağlantıdan erişebilirsiniz.

Edusimsteam Öğrenme Senaryoları: Proje ortaklarından Vilnius Üniversitesi, Helix5 ve ODTÜ iş birliği ile ortaokul düzeyinde (10-14 yaş) STEAM üzerine 22 adet öğrenme senaryosu geliştirilmiştir. Senaryoların temaları şunlardır:

  • Akıllı Şehirde Sokak Aydınlatması
  • Akıllı Şehirde Atık Toplama
  • Görevimiz Mars
  • İlkokul Seviyesi için Çeşitli Temalar
  • Covid-19 Salgını
  • Akıllı Şehirde Ulaşım

Bu öğrenme senaryoları, öğrencilerin robotik okuryazarlıklarını ve algoritmik düşünme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacaktır.

Pilot Öğretmen Eğitimi Platformu: Öğretmenlerin STEAM eğitimi üzerine mesleki açıdan gelişimini sağlayan pilot eğitim platformudur. Bu pilot eğitim 27 Eylül 2021 – 25 Ekim 2021 tarihleri arasında Türkiye’de ve 3 Kasım 2021 – 5 Aralık 2021 tarihleri arasında İspanya ‘da olmak üzere 466 katılımcı ile bir örneklem olarak gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların dönütleri ile bu eğitimin içerikleri zenginleştirilecek ve tüm ortak ülkelerdeki kullanıcılara açılacaktır.

STEAM Senaryoları için Rehber: Sınıflarda STEAM çalışmaları planlamak ve bunları uygulamak hususunda bazı kafa karıştırıcı sorular bulunmaktadır. Bu rehber öğretmenlerin bu sorularına cevap bulabilmeleri ve STEAM eğitimi gibi yenilikçi eğitim yaklaşımlarında bilgi ve farkındalık düzeylerini arttırmalarına yardımcı olmak amacıyla oluşturulmuştur.

STEAM Senaryolarını Uygulama Stratejisi : Proje kapsamında geliştirilen STEAM eğitimi senaryolarının etkin kullanımını sağlamak üzere tanımlanan stratejilere bağlantıdan erişebilirsiniz.