Skip to content Skip to footer

Robotik ve Mekatronik Teknolojileri Mühendislik Müşavirlik Eğitim Yazılım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (ROBOTSAN)

2006 yılında kurulan ROBOTSAN, K12 okulları için donanım ve yazılım tasarımı ve üretiminde uzmanlaşmış, öğretmenlerin ve öğrencilerin robotik ve mekatronik uygulamaları yoluyla eğitimdeki uygulamalı faaliyetlerini teşvik eden bir Ar-Ge kuruluşudur.

Robotsan’ın projedeki rolü:

Robotsan, öğrencilerin STEAM alanlarındaki algoritmik düşünme becerilerini artırmayı amaçlayan projede EuroSim adlı yenilikçi çevrimiçi platformun tasarımcısı olacaktır. Çevrimiçi platform Robotsan tarafından STEM öğretim programları üzerine çalışan Kaunas Teknoloji Üniversitesi’nin desteğiyle hazırlanacaktır. Bu çevrimiçi platform başlangıçta Robotik kurslara ve Matematik, Fen becerilerinin çevrimiçi platformdaki gerçek yaşam problemlerine aktarılmasını sağlayan tasarım oluşturma sürecine odaklanacaktır. Zamanla, içerikler 3D, artırılmış gerçeklik ve bunların derste disiplinler arası uygulanması şeklinde genişletilecektir. Robotsan WP4 kapsamında, öğrencilerin ve öğretmenin matematik, bilim, sanat ve BIT becerilerini robotik tasarıma dayalı olarak birlikte uygulayabilecekleri çevrimiçi bir modül geliştirecektir. Proje fikirlerinin tasarım sürecinde, internetteki eğitim çalışmalarının etkisini ve olumlu sonuçlarını desteklemek için karşılıklı etkileşime ve eğitimi desteklemeye açık bir “simülasyon ortamı” kullanılması gerektiği düşünülmüştür. Bu amaçla, robotik algoritma yazılımında “iDea” ile tam uyumlu çalışabilen “EuroSim” yazılımının 3D çalışma ortamına entegrasyonu WP4 lideri Robotsan ile yapılacak, bu projenin yeni platformu EuroSim olacak ve EuroSim projenin eğitim çıktılarına göre tasarlanacaktır.