Skip to content Skip to footer

Hakkında

Günümüzde tüm ülkeler geleceklerini daha iyi noktaya taşımak için çalışmalar yürütmektedir. Toplumların gelişmişlik düzeyleri de bu çalışmalardan alınan verimle doğru orantılıdır. Teknolojinin hızla ilerlediği çağımızda 21.yüzyıl becerilerinin geliştirilmesi bireylerin gelecekteki mesleklerini ve toplumdaki yerini belirlerken, ülkelerin de iş gücünü, sanayileşmesini ve uluslararası platformda saygınlık düzeyini belirlemektedir. Eğitim politikalarını geliştirerek güncelleyen ülkeler sadece eğitime katkı sağlamayıp, ülke ekonomisinden bilime kadar tüm alanlarda uluslararası camiada öncülük ederek söz sahibi olmaktadır. Toplumların bu gelişmişlik düzeyine ulaşmaları da elbette bireylerin okul çağından itibaren başlayan eğitim ortamları ve materyallerinin düzenlenmesi ve üst düzey öğrenme becerilerini destekleyen öğrenme senaryolarının öğrenme ortamlarına entegre edilmesiyle mümkündür. ‘Fostering STEAM Education in Schools’ projesi ileriye yönelik yenilikçi politikaların geliştirilmesini öngörerek teknolojik gelişmelere ayak uydurabilen ve ötesinde katkı sağlayabilen nesiller yetiştirmeyi hedeflemektedir.

EDUSIMSTEAM bilgi ve iletişim teknolojilerinin yenilikçi öğrenme ortamlarında kullanılabilmesini, gelişen ve değişen uygulamaların çok-disiplinli alanlara aktarılabilmesini ve gerçek hayat problemlerine dayalı senaryoların çevrimiçi ortamda tüm eğitim paydaşlarına ulaştırılabilmesini amaçlamaktadır. Simülasyonlarla desteklenecek olan Yenilikçi Çevrimiçi Platform projenin sürdürülebilirliği bakımından büyük önem taşımaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek ve 10 Avrupa üyesi ortağın katkılarıyla hayata geçirilecek olan projemiz Avrupa Okul Ağı’nın da desteklediği yenilikçi ve esnek öğrenme ortamlarının uygulamalarıyla paralel hedeflere hizmet etmekte olup STEAM eğitiminin ülkemizde ve Avrupa düzeyinde yaygınlaştırılmasına katkı sağlayacaktır.