Skip to content Skip to footer

Proje Faaliyetleri

WP1 – Projenin Planlanması / MEB / YEĞİTEK

WP2 – Öğretmen eğitimleri & Yeni Eğitim Müfredatı / Kaunas Teknoloji Üniversitesi

  • Öğretmen Eğitimleri Platformu
  • Çevrimiçi pilot eğitimlerin uygulanması,

WP3 – Senaryo Geliştirme / ODTÜ

WP4 – Yenilikçi Çevrimiçi Platform (IOP)/ ROBOTSAN

  • Hazırlanan yenilikçi senaryo ve içeriklerin platforma yerleştirilmesi
  • Türkiye ve İspanya’da yenilikçi çevrimiçi pilot uygulamaların yapılması

WP5 – Politika belirleyiciler için Uygulama Rehberi Hazırlanması / H2 LEARNING

  • İhtiyaç duyulan strateji analizinin yapılması ve taslak oluşturulması

WP6 – Proje takibi / Education Department of Galicia – İspanya

  • Proje süreç işleyişinin ve faaliyetlerin geçerlik ve güvenirliğinin Bilim Kurulu liderliğinde araştırma ve raporlarla sağlamasının yapılması

WP7 – Projenin değerlendirilmesi ve yaygınlaştırılması / MEB – YEGITEK

  • Konferanslar, eğitimler, çevrimiçi platformlar kullanılarak yaygınlaştırma faaliyetlerinin yürütülmesi