Notice: Undefined index: url in /var/www/edusimsteamV2/wp-content/plugins/wpforms-lite/src/Forms/IconChoices.php on line 124

Notice: Undefined index: path in /var/www/edusimsteamV2/wp-content/plugins/wpforms-lite/src/Forms/IconChoices.php on line 125
STEAM Nedir? – MEB YEĞİTEK EDUSIMSTEAM
Skip to content Skip to footer

STEAM Nedir?

STEAM Eğitimi (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Sanat ve Matematik) disiplinler arası bir bakış açısıyla öğrencilere ileri düzey bilgi ve becerileri kazandırmayı hedefleyen ve tüm eğitim öğretim sürecini kapsayan, teknoloji tabanlı bir öğrenme yaklaşımıdır.

STEAM Eğitimi artık bütün dünya ülkeleri için bir zorunluluk haline gelmiştir. Gelişmiş ülkeler sanayi devrimiyle ortaya çıkan eğitim sisteminden vazgeçip, eğitim sistemlerini STEAM eğitimine dayandırmayı hedeflemektedirler. Bunun nedeni son yıllarda bilgi toplumunda emek ve kas gücünden çok zihinsel süreçlerin ve üretim becerilerinin artırılmasının zorunluluk olarak görülmesidir.

STEAM eğitimi kapsamında öğretmenlerin rolü Fen, Teknoloji, Mühendislik, Sanat ve Matematik derslerinde teorik bilgileri vermek yerine yol göstericilik yaparak öğrencileri üst düzey düşünme, ürün geliştirme, buluş ve yenilik yapabilme seviyesine ulaştırmaktır.