Skip to content Skip to footer

Okullarda STEAM Eğitiminin Yaygınlaştırılması

"Fostering STEAM Education in Schools"

Proje Hakkında

Günümüzde tüm ülkeler geleceklerini daha iyi noktaya taşımak için çalışmalar yürütmektedir. Toplumların gelişmişlik düzeyleri de bu çalışmalardan alınan verimle doğru orantılıdır. Teknolojinin hızla ilerlediği çağımızda 21.yüzyıl becerilerinin geliştirilmesi bireylerin gelecekteki mesleklerini ve toplumdaki yerini belirlerken, ülkelerin de iş gücünü, sanayileşmesini ve uluslararası platformda saygınlık düzeyini belirlemektedir. Eğitim politikalarını geliştirerek güncelleyen ülkeler sadece eğitime katkı sağlamayıp, ülke ekonomisinden bilime kadar tüm alanlarda uluslararası camiada öncülük ederek söz sahibi olmaktadır. Toplumların bu gelişmişlik düzeyine ulaşmaları da elbette bireylerin okul çağından itibaren başlayan eğitim ortamları ve materyallerinin düzenlenmesi ve üst düzey öğrenme becerilerini destekleyen öğrenme senaryolarının öğrenme ortamlarına entegre edilmesiyle mümkündür. ‘Fostering STEAM Education in Schools’ projesi ileriye yönelik yenilikçi politikaların geliştirilmesini öngörerek teknolojik gelişmelere ayak uydurabilen ve ötesinde katkı sağlayabilen nesiller yetiştirmeyi hedeflemektedir.

EDUSIMSTEAM bilgi ve iletişim teknolojilerinin yenilikçi öğrenme ortamlarında kullanılabilmesini, gelişen ve değişen uygulamaların çok-disiplinli alanlara aktarılabilmesini ve gerçek hayat problemlerine dayalı senaryoların çevrimiçi ortamda tüm eğitim paydaşlarına ulaştırılabilmesini amaçlamaktadır. Simülasyonlarla desteklenecek olan Yenilikçi Çevrimiçi Platform projenin sürdürülebilirliği bakımından büyük önem taşımaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek ve 10 Avrupa üyesi ortağın katkılarıyla hayata geçirilecek olan projemiz Avrupa Okul Ağı'nın da desteklediği yenilikçi ve esnek öğrenme ortamlarının uygulamalarıyla paralel hedeflere hizmet etmekte olup STEAM eğitiminin ülkemizde ve Avrupa düzeyinde yaygınlaştırılmasına katkı sağlayacaktır.

"Today, all countries are conducting studies to improve their future. Development levels of societies are directly relevant to the efficiency of these studies. In this era, in which technology is rapidly advancing, the development of the 21st century skills determines the future professions of individuals and their place in the society. It also determines the workforce, industrialization levels and the prestige of a country on the international level. Countries that develop and update their education policies do not only contribute to education, but also lead the international community in all fields from the national economy to science. It is certainly possible for societies to reach this level of development through organizing the educational environments and materials, which starts from the school age and integrating the learning scenarios that support higher order thinking skills into the learning environments. ‘Fostering STEAM Education in Schools’ aims to raise generations that can keep up with technological developments and contribute by foreseeing the development of innovative policies for the future.

EDUSIMSTEAM aims to use information and communication technologies in innovative learning environments to transfer developing and changing practices to multi-disciplinary fields and to share scenarios based on real life problems with all educational stakeholders in online platforms. The Innovative Online Platform to be supported by simulations is of great importance for the sustainability of the project. Our project will be conducted by the Ministry of National Education, General Directorate of Innovation and Educational Technologies, and will be implemented with the contributions of 10 European partners. It also serves parallel objectives with the practices of innovative and flexible learning environments supported by the European School Network and will contribute to the exploitation of STEAM education in our country and in Europe."