Notice: Undefined index: url in /var/www/edusimsteamV2/wp-content/plugins/wpforms-lite/src/Forms/IconChoices.php on line 124

Notice: Undefined index: path in /var/www/edusimsteamV2/wp-content/plugins/wpforms-lite/src/Forms/IconChoices.php on line 125
EDUSIMSTEAM Nedir? – MEB YEĞİTEK EDUSIMSTEAM
Skip to content Skip to footer

EDUSIMSTEAM Nedir?

Fostering STEAM Education in Schools’ (EDUSIMSTEAM) (Okullarda STEAM Eğitimin Teşvik Edilmesi) projesi bir Erasmus+ Merkezi KA3 İleriye Yönelik İşbirliği Projesi olup Avrupa Komisyonu tarafından seçilmiş 27 yenilikçi projeden biridir. Eğitimde yenilikçi uygulamaları, 21. Yüzyıl becerilerini destekleyen STEAM eğitimiyle ve çok-disiplinli öğrenme alanlarıyla bütünleştirerek bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanıldığı yeni öğrenme alanları yaratmak ve bilimsel, yaratıcı, eleştirel düşünme gibi üst düzey becerilerin geliştirilmesini sağlamak projenin temel hedefleri arasındadır. Yetişen bireylerin dijital yeterliklere sahip olması ve teknolojiyi doğru kullanması toplumda sağlıklı bireylerin yetişmesi bakımından oldukça önemlidir. Bu kapsamda önce istenen yeterliğe sahip öğretmenlere ve eğitim ortamlarına ihtiyaç vardır. Gerekli altyapının oluşturulmasına yönelik eğitici eğitimleri proje sürecinde öğretmenlere sağlanacaktır.

Projenin en önemli çıktılarından biri Robotsan tarafından hazırlanacak olan Çevrimiçi Yenilikçi Eğitim Platformudur. Gerçek yaşam problemlerine çözüm bulmak üzere farklı eğitim kademelerine uygun olarak hazırlanan öğrenme senaryolarını içeren simülasyon ortamında öğrenme gerçekleşecektir. Tüm ortak ülkelerin eşit oranda faydalanabilmesi ve tüm bireyler için erişime açık olması da yenilikçi çevrimiçi eğitim platformunun en önemli özelliklerindendir. Bununla birlikte sürdürülebilirliğin sağlanması için yazılacak olan öğrenme senaryolarının öğrencilerin ilgisini çekecek düzeyde, oyunlaştırılmış ve gerçek hayatla ilişkilendirilmiş olmasına önem verilecektir. Bu platform öğrencinin okul dışında zorunluluk hissetmeden gönüllü olarak girebileceği, bilgi iletişim teknolojilerini kullanarak dijital yeterliliğini artırabileceği ve öğrenirken eğlenebileceği aktif, esnek ve yenilikçi bir öğrenme alanı olacaktır.

Öğrenciler zihinsel olarak sorgulamaya hazır bireylerdir ve STEAM eğitimi çatısı altında yapacakları her uygulama, onların öğrenme arzularını pekiştirecek ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmelerine destek olacaktır.

Proje faaliyetlerinin amaçlarıyla tutarlılığının değerlendirilmesi, eksiklerinin giderilmesi ve geliştirilmesi için pilot uygulamalar yapılacak ve faaliyetler alanda uzman ekipler tarafından değerlendirilecektir.