Skip to content Skip to footer

Author page: edusimsteamroot

STEAM Müfredatı

Büşra Söylemez, Edusimsteam Proje Çalışanı Dünyadan STEAM Entegre Edilmiş Örnek Öğretim Programları Geleneksel bir okul eğitiminde, her konu alanına ait dersin bir başka dersten bağımsız bir öğretim programı vardır ve öğrencilerin farklı derslerde edindiği bilgiler, birbirinden soyutlanmış ve kopuk bilgi adacıkları gibidir. Oysaki günümüz toplumlarında 21. Yüzyıl becerilerine sahip donanımlı bireyler ve liderler yetiştirmek için…

Read More

Öğrenme Senaryoları

Ceyda ÖZDEMİR – Future Classroom Lab (FCL) Pedagoji Çalışma Grubu Sorumlusu GİRİŞ Tüm dünyada teknolojinin getirdiği yenilik ve değişiklikler eğitime yön vermektedir. Ülkemiz eğitimin kalitesini artırmak ve 21. yüzyıl becerilerine sahip daha iyi nesiller yetiştirmek için bu yenilik ve değişiklikleri yakından takip etmektedir. Bu değişikliklerin bir gereği olarak, öğrencilerin esnek öğrenme ortamlarında bilgisayar ve iletişim…

Read More

Öğretmen Eğitimleri

TÜRKİYE’DEN STEAM ÜZERİNE ÖĞRETMEN EĞİTİMLERİ Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından koordine edilen Scientix Projesi, Avrupa’da STEM eğitimini Scientix Portalı aracılığıyla yaygınlaştırmayı amaçlayan, öğretmenlere, akademisyenlere, okul yöneticilerine, ailelere ve ilgilenen tüm kişilere açık bir projedir. Scientix portalında tüm öğretmenlerin derslerinde kullanabilecekleri, öğrencilerin sorgulama, bilimsel düşünme, araştırma, buluş yapma ve üretim…

Read More

STEAM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Sanat ve Matematik)

Ceyda ÖZDEMİR – EDUSIMSTEAM Proje Çalışanı STEAM, öğrencileri Fen, Teknoloji, Mühendislik, Sanat ve Matematik konularında bağlayan disiplinler arası bir eğitim yaklaşımıdır. Öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerini, üretme becerilerini ve yenilikçi kapasitelerini geliştirmeyi amaçlamaktadır (MEB, 2016). İşbirlikçi keşif yoluyla proje tabanlı öğrenme, gerçek dünyadaki sorunları çözmeye odaklanan probleme dayalı öğrenme ve öğrencilerin yaparak yaşayarak öğrendikleri yer…

Read More