Skip to content Skip to footer

Öğretmen Eğitimleri

TÜRKİYE’DEN STEAM ÜZERİNE ÖĞRETMEN EĞİTİMLERİ

Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından koordine edilen Scientix Projesi, Avrupa’da STEM eğitimini Scientix Portalı aracılığıyla yaygınlaştırmayı amaçlayan, öğretmenlere, akademisyenlere, okul yöneticilerine, ailelere ve ilgilenen tüm kişilere açık bir projedir. Scientix portalında tüm öğretmenlerin derslerinde kullanabilecekleri, öğrencilerin sorgulama, bilimsel düşünme, araştırma, buluş yapma ve üretim becerilerini geliştirmeye yönelik STEM eğitimi projeleri ve materyalleri paylaşılmaktadır. Proje kapsamında 2017 yılından beri ülkemizde farklı illerde STEM Eğitimi Çalıştayları düzenlenmiş, Sürekli Mesleki Gelişim Çalışmaları yapılmış, Türkiye’de STEM eğitimine ilişkin raporlar ve öğretmenler için rehberler yayınlanmıştır.

STEM, daha sonradan Art (Sanat) boyutunun da eklenmesiyle STEAM eğitimlerine dönüşmüş ve daha kapsamlı hale gelmiş olsa da, uygulamalar açısından bazı farklılıklarla birlikte STEAM modeliyle aynı doğrultudadır. Aşağıda Scientix Projesi kapsamında Türkiye’de STEM Eğitimine yönelik olarak düzenlenen öğretmen eğitimlerinin örnekleri sunulmuştur:

Stem Eğitimi ve Ülkemize Yansımaları – STEM Eğitimi ve hem dünyada hem Türkiye’de STEM eğitiminin uygulanması konularında düzenlenmiştir.

Stem Projeleri ve Hazırlama Süreçleri – Aşağıdaki videokonferans, bir STEM projesinin hazırlama basamakları hakkındadır.

Yeni Normalde Sürdürülebilir STEM Eğitimi – STEM eğitiminin uygulanış şekli, STEM okul ekosistemi gereklilikleri ve örnek uygulamalara dair bir eğitim gerçekleştirilmiştir.