BLACKROCK EDUCATION CENTRE (BEC)

Dublin’deki öğretmenler ve okul personeli için mesleki ve kişisel gelişim sağlayan bir kurumdur. BEC İrlanda’daki 21 Eğitim Merkezi aracılığıyla tüm eğitim paydaşları ve okullarla bağlantı sağlar.

Blackrock Eğitim Merkezi, proje süresince İrlanda’daki katılımcı okullar, kolejler ve kuruluşlarla bağlantı kuracaktır. BEC, kararlaştırılacak faaliyetlerde İrlanda’daki ortakları koordine edecek ve bunu yapmak için mevcut bütçeyi yönetecektir. BEC, İrlanda’daki öğretmenler için sürekli mesleki gelişimin ana aktörlerinden biridir. BEC, alınan eğitimleri ülke çapındaki tüm öğretmenlerine ve okullarına yaygınlaştırmak için İrlanda’daki Eğitim Merkezleriyle bağlantı kuracaktır. BEC, en önemlisi, WP liderini destekleyerek proje kapsamındaki öğretmen eğitimlerini yönetecek, projedeki yaygınlaştırma ve senaryo oluşturmanın yanı sıra içerikleri okullara sunacaktır.